Vastuullisuus

Vastuullisuus on yksi toimintamme kulmakivistä

RTK-Palvelu on suomalainen kiinteistöpalveluiden monialayhtiö. Jo visiommekin kertoo sen, mitä tavoittelemme: Alamme parhaat ammattilaiset ja asiakaskokemus. Vastuullisuus on visiota kohti mentäessä yksi toimintamme kulmakivistä. Olemme sitoutuneet kestävään liiketoimintaan niin sosiaalisten, taloudellisten kuin ympäristövaikutusten osalta.

Asiakaslähtöiset palvelut keskiössä

Asiakaskokemus on kaiken toimintamme ytimessä, ja se onkin yksi vastuullisuusteemoistamme. Olemme asettaneet vastuullisuustyössämme tavoitteita asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jatkuvan uudistumisen myötä varmistamme palveluidemme laadun ja seuraamme niiden kehitystä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ennakoimme asiakkaiden tarpeita, kuuntelemme ja ymmärrämme heitä sekä viestimme avoimesti. Olemme täällä asiakkaita varten, nyt ja tulevaisuudessa. Näemme myös, että digitalisaatio lisää sekä tehokkuutta että asiakastyytyväisyyttä. Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa entistä paremman palvelun ja sujuvamman arjen niin meille kuin asiakkaillemmekin.

Osaavien tekijöiden haluttu työnantaja

Yli 3000 hengen työyhteisönä meillä on vastuu työntekijöidemme työympäristöstä ja hyvinvoinnista. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja sitoudumme tarjoamaan tasapuolisia työmahdollisuuksia erilaisille ihmisille. Tuemme työyhteisössä monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Tavoitteenamme on tarjota innostava työympäristö, kehittää osaamista ja edistää tasapuolisia urakehitysmahdollisuuksia. Työturvallisuuden parantaminen, taloudellinen kestävyys ja positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ovat meille keskeisiä tavoitteita. Rekrytoimme jatkuvasti uusia osaajia.

Kestävää liiketoimintaa kannattavasti

RTK-Palvelu haluaa kasvaa monialayhtiönä johdonmukaisesti hiilijalanjälkeämme pienentäen, ilman turhaa ympäristökuormitusta. Vahvan orgaanisen kasvun ohella laajennamme liiketoimintaa luomalla uusia palveluja. Ennakoiden asiakkaidemme tarpeita kehitämme toimintaamme vastuullisempaan suuntaan.

Etenkin kasvavat ympäristövaatimukset korostuvat usein jo tarjouskilpailuvaiheessa. Hyödynnämme digitaalisia palveluita sekä teknologisia innovaatioita tuottaaksemme palvelumme energiatehokkaasti ja ympäristöä kunnioittaen, esimerkiksi kemikaalivapaita pesuaineita käyttäen.

Lisää hyvinvointia yhteiskuntaan

RTK-Palvelu on kehittänyt liiketoimintaansa johdonmukaisesti jo yli 50 vuoden ajan. Meillä on vahvat perustukset tulevia vuosia varten. RTK-Palvelu on osa Contineo-konsernia, jonka omistajat ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Haluamme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan myös esimerkiksi tarjoamalla kesätyöpaikkoja ja tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia hankkeita.

Vastuullisesti tulevaisuuteen

RTK-Palvelun tulevaisuus näyttää lupaavalta. Laajennamme toimintaamme ja vahvistamme yhteistyötä strategisesti. Kehitämme perinteisiä toimialojamme ja laajennamme toimintaamme uusille alueille.

Myös lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti – tietoja yrityksen vastuullisuudesta raportoidaan entistä enemmän. Toimimme läpinäkyvästi ja käytämme ainoastaan vastuullisia kumppaneita. Viestimme avoimesti sidosryhmien kanssa ja julkaisemme vastuullisuusraportin joka vuosi.

Vastuullisuustekoja

Miten vastuullisuusohjelman käytännön teot näkyvät arjessamme? Lue lisää vastuullisuutta käsittelevistä artikkeleistamme.