Osaavien tekijöiden haluttu työnantaja

Tässä juttusarjassa pilkomme omaa vastuullisuustyötämme helpommin pureskeltaviin osiin. Yksi vastuullisuusraporttimme tärkeistä teemoista on hyvinvoivat, työssään viihtyvät ammattilaiset. Vastuullisuuslupauksemme on olla osaavien työntekijöiden halutuin työnantaja.

RTK-Palvelu työllistää 3 000 henkilöä monenlaisista kulttuuritaustoista. Työntekijät edustavat lähes 80 kansalaisuutta. Siksi on todella tärkeää, että toimimme reilusti ja tasavertaisesti.

Monimuotoinen ja yhdenvertainen henkilöstö

Koska työllistämme paljon ihmisiä, olemme jo lain puolesta velvoitettuja laatimaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Haluamme kuitenkin tukea monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta enemmän kuin laki vaatii. Siksi olemme linjanneet toimia muun muassa rekrytointiin, palkkaukseen ja työterveyshuoltoon liittyen.

Meillä jokainen esihenkilö käy koulutuksia ja haluamme vahvistaa myös esihenkilöiden koulutusta monimuotoisuuden ja kulttuurierojen osalta. Henkilöstö on RTK-Palvelun isoin voimavara, joten siitä pidetään hyvää huolta:

 • Tarjoamme laadukkaat työkalut ja -välineet sekä työvaatteet
 • Pidämme yhteisiä palavereja, viikkokokouksia ja vapaamuotoisia henkilöstötilaisuuksia
 • Perehdytämme hyvin ja pidämme vuosittaiset kehityskeskustelut
 • Palkitsemme koko henkilöstöä palvelusvuosilahjoilla
 • Kannustamme koulutuksiin: työturvallisuuskortti, oppisopimus- ja ammatilliset koulutukset
 • Osallistumme Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan ja työllistämme kymmeniä nuoria

Työkykyjohtamisella on suuri merkitys

Työkykyriskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ovat työntekijän lisäksi myös työnantajan etu. Teetimme loppuvuodesta 2022 toimintaympäristöanalyysin RTK-Palvelun työkykyjohtamisesta ja työterveysyhteistyöstä. Analyysin mukaan toimintakulttuuri ja rakenteet vaativat vielä kehitystä, mutta edellytykset ovat kunnossa.

Hyödynnämme työkykyjohtamisessa muun muassa varhaisen tuen mallia sekä kevennetyn työn mallia, jonka on todettu nopeuttavan paranemista. Järjestämme henkilökunnallemme myös ergonomiakoulutuksia. RTK-Palvelun työtapaturmat ja niistä johtuvat sairauspoissaolot ovat määrätietoisen työmme myötä olleet pitkään laskussa. Lue lisää vastuullisuusraportistamme!

Tavoitteellista hyvinvoinnin edistämistä

Vastuullisuustyössä tehtävää riittää aina. Vuosille 2022–2026 asetimme seuraavat tavoitteet lisätäksemme työhyvinvointia ja henkilöstön viihtyvyyttä entisestään:

 1. Toteutamme säännöllisesti henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jossa saavutamme vähintään tason 4,3 (asteikolla 1–5)
 2. Sairauspoissaoloprosenttimme on alle 2,88 %
 3. Kehitämme perehdytyskäytäntöjämme ja lisäämme työturvallisuuskoulutuksen määrää
 4. Seuraamme ja raportoimme henkilöstön monimuotoisuudesta vuosittain
 5. Vahvistamme henkilöstömme osaamista ja ammattitaitoa
 6. Haluamme olla alan halutuin työnantaja

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii ylimmän johdon sitoutumista henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen, mikä meillä toteutuu hienosti. Vastuullisuustyön yhteys strategiaamme ja arvoihimme tukee myös onnistumista.

Jäikö sinulta juttusarjan edellinen osa väliin? Voit lukea sen täältä. Myös seuraava vastuullisuusraporttimme on jo työn alla!