Prepon Oy liittyy osaksi RTK-perhettä

RTK-Palvelu Oy:n strategisena tavoitteena on näyttää tietä toimialansa rohkeana uudistajana, joka uskaltaa kokeilla ja kehittää uutta. Samalla haluamme mahdollistaa asiakkaidemme aiempaa laajamittaisemman keskittymisen heidän omaan ydinliiketoimintaansa.

RTK-Palvelu Oy on yhtiönä kulkenut yhdessä avainasiakkaidensa kanssa pitkän ja nousujohteisen matkan. Yhteinen arki on rakentunut hyvän päivittäisen asiakaskokemuksen sekä laadukkaan toiminnan varaan. Kasvuamme merkittäväksi valtakunnalliseksi monialayhtiöksi on mahdollistettu orgaanisen kasvun lisäksi myös yritysostoilla jo vuodesta 1981 lähtien, jolloin RTK-Palvelu toteutti ensimmäisen yrityskauppansa.

Viime vuonna toteutetun organisaatiouudistuksen myötä RTK-Palvelun liiketoiminnassa on 1.8.2022 alkaen ollut viisi tulosvastuullista toimialaa; siivous, kiinteistöhuolto, teolliset palvelut, tekniset palvelut sekä kulunhallinta. Olemassa olevien toimialojen lisäksi olemme aktiivisesti hakeneet uutta perheenjäsentä kuudenneksi toimialaksemme.

RTK-Palvelu laajentaa toimintaansa 1.4.2023 alkaen perustamalla uuden, rakennuttamisen ja projektinjohtopalvelujen toimialan. Osana tätä muutosta Prepon Oy siirtyy 1.4.2023 alkaen osaksi RTK-Palvelu Oy:n toimintaa RTK-Palvelun omistajan, Contineo Oy:n ostettua koko Prepon Oy:n osakekannan. Yhtiöiden keskinäinen strateginen yhteensopivuus on erinomainen.

Prepon hakee yrityskaupalla vahvaa kumppania ja vakavaraista omistajuutta pystyäkseen vastaamaan jatkossa entistäkin paremmin rakennuttamisen ja projektinjohtopalvelujen voimakkaaseen kysynnän kasvuun sekä kiinteistöalan toimintaympäristön muutoksiin.

Prepon Oy:n toiminta säilyy ennallaan ja jatkuu entisellä nimellä. Nykyiset pääomistajat Tommi Lindfors ja Joonas Kekki sekä koko henkilöstö jatkavat yrityksessä vanhaan malliin.

Prepon Oy:n toinen pääomistaja, rakennusinsinööri Joonas Kekki on nimitetty RTK-Palvelun rakennuttamisen ja projektinjohtopalvelujen toimialajohtajaksi sekä yhtiön johtoryhmän jäseneksi 1.4.2023 alkaen.

Nyt toteutettava yrityskauppa vahvistaa RTK-Palvelun läsnäoloa Länsi-Suomessa koko kiinteistöjen elinkaaressa sekä antaa RTK-Palvelulle mahdollisuuden laajentaa omaa palvelutarjontaansa asiakkaidensa suuntaan merkittävästi.

Prepon Oy

Prepon on suomalainen, rakennushankkeiden hallintaan erikoistunut yritys, jonka päätoimialoina ovat rakennuttaminen, valvonta ja projektinjohtopalvelut. Näiden lisäksi yhtiö tuottaa kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon liittyviä asiantuntijatehtäviä, joita ovat kustannuslaskenta, asbesti- ja haitta-ainekartoitukset, rakennusten kuntoarviot ja kuntotutkimukset sekä kosteusmittaukset.

RTK-Palvelu Oy

RTK-Palvelu Oy on perustettu vuonna 1972. Me RTK-Palvelussa huolehdimme strategiamme mukaisesti kiinteistöjen koko elinkaaresta, jotta asiakkaamme voivat keskittyä omassa työssään olennaiseen. Palveluksessamme on 3 000 ammattilaista, jotka tuottavat jo kymmeniä erilaisia palveluja asiakkaillemme.

RTK-Palvelun kattavaan asiakasverkostoon kuuluvat mm. teollisuusyritykset, taloyhtiöt, hotellit, laivat, satamat kuin vaativat liikekiinteistötkin.

RTK-Palvelu Oy kuuluu suomalaiseen Contineo-konserniin, johon kuuluvat RTK-Palvelun lisäksi RTK-Henkilöstöpalvelu Oy ja Rauman Lukko Oy.

 

Lisätietoja

RTK-Palvelu Oy / Samuli Eskola, 040 043 6464

Prepon Oy / Tommi Lindfors 040 073 0417 ja Joonas Kekki 050 436 9411