Kiinteistöpalvelualan toinen lakko ja sen vaikutukset

Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat käyneet neuvotteluja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen ehdoista. Ensimmäiset työnseisaukset toteutuivat 16.-18.3.2023. Neuvotteluja on jatkettu osapuolten välillä erittäin tiiviisti, mutta valitettavasti sovintoratkaisua ei ole onnistuttu edelleenkään löytämään. Se tarkoittaa, että alan toinen lakko toteutuu ajalle 23.3.2023 klo 00.00 – 24.3.2023 klo 24.00. Työtaistelutoimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat koko Suomen alueelle.

Lakko koskee kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä, kuten siivousta ja kiinteistöhuoltoa. Toisen lakon vaikutukset palvelutuotannossamme tulevat olemaan merkittävästi suuremmat ja näkymään sekä asiakkaidemme että kuluttajien arjessa laajamittaisesti.

Vallitseva tilanne on kaikkien osapuolten kannalta hankala ja erittäin valitettava. RTK-Palvelu haluaa tukea sovittelua kaikin mahdollisin toimenpitein ja toivomme pääsevämme takaisin arkeen ja normaaliin tilanteeseen mahdollisimman pian.

Olemme varautuneet yhtiönä lakkoon monin käytettävissämme olevin keinoin, mutta lakoilla on vaikutusta sekä RTK-Palvelun että asiakkaiden toimintaan. Pyrimme ensisijaisesti huolehtimaan kriittisen infrastruktuurin toiminnasta sekä asiakaskohteiden välittömästä henkilöturvallisuudesta. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan palvelupoikkeamiin.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme asiakkailtamme ymmärrystä sekä kärsivällisyyttä.