Lakkojen mahdolliset vaikutukset RTK-Palvelun osalta

Kiinteistötyönantajat ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat käyneet neuvotteluja kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen ehdoista. Ensimmäiset työnseisaukset toteutuivat 16.-18.3.2023.

Neuvotteluja on jatkettu osapuolten välillä viimeisten viikkojen aikana erittäin tiiviisti, mutta valitettavasti sovintoratkaisua ei ole onnistuttu edelleenkään löytämään.

Valtakunnansovittelija antoi eilen 28.3.2023 kolmannen sovintoehdotuksen kiinteistöpalvelualan työriitaa koskevassa asiassa. Neuvotteluosapuolet ovat ilmoittaneet ehdotuksen hylkäämisestä tänään 29.3.2023 klo 11 valtakunnansovittelijalle.

Ehdotuksen hylkäämisen vuoksi työtaistelutoimenpiteet alkavat tämänhetkisen tiedon mukaan ja toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset kohdistuvat koko Suomen alueelle 30.3.2023 klo 00.00 – 1.4.2023 klo 24.00 välisenä aikana.

Toteutuessaan lakot koskisivat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä, kuten siivousta ja kiinteistöhuoltoa. Lakkojen vaikutukset palvelutuotannossamme tulisivat olemaan merkittävästi aiempaa suuremmat ja näkymään sekä asiakkaidemme että kuluttajien arjessa laajamittaisesti.

Vallitseva tilanne on kaikkien osapuolten kannalta hankala ja erittäin valitettava. RTK-Palvelu haluaa tukea sovittelua kaikin mahdollisin toimenpitein ja toivomme pääsevämme takaisin arkeen ja normaaliin tilanteeseen mahdollisimman pian.

Olemme varautuneet yhtiönä lakkoon monin käytettävissämme olevin keinoin, mutta toteutuessaan lakoilla on vaikutusta sekä RTK-Palvelun että asiakkaiden toimintaan.

Pyrimme ensisijaisesti huolehtimaan kriittisen infrastruktuurin toiminnasta sekä asiakaskohteiden välittömästä henkilöturvallisuudesta. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan palvelupoikkeamiin.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme asiakkailtamme ymmärrystä sekä kärsivällisyyttä.