RTK-Palvelu Oy:n organisaatio uudistuu

RTK-Palvelun johtoryhmän kokoonpanoa ja vastuualueita muutetaan tukemaan uudistetun strategian toteutusta. RTK-Palvelun uudessa strategiassa pääpaino on asiakaslähtöisen toimintamallin syventämisessä, uuden liiketoiminnan kasvun mahdollistamisessa sekä toiminnallisen tehokkuuden parantamisessa.

”Nyt toteutettu toimintamallin jatkokehitys selkeyttää keskitettyjen toimintojen ja toimialojen työnjakoa. Roolien ja vastuiden selkeyttäminen painottaa toimialojen tulosvastuuta sekä tukitoimintojen roolia strategian kokonaisvaltaisessa johtamisessa”, sanoo RTK-Palvelun toimitusjohtaja Samuli Eskola.

Uudessa organisaatiossa keskitetyt toiminnot osallistuvat aiempaa tiiviimmin yhtiön keskeisten strategisten kehityshankkeiden johtamisen tukemiseen. Toimialojen pääfokus on operatiivisessa liiketoiminnan johtamisessa painottaen tulosvastuuta ja strategian toimeenpanoa.

Organisaatiomuutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2022. Uudelleenorganisointia koskeneet neuvottelut on saatu päätökseen.

”Tavoitteenamme on parantaa asiakaskokemusta ja operatiivista tehokkuuttamme yksiköiden välistä yhteistyötä tehostamalla. Otamme käyttöön uuden toiminnallisen mallin, jossa aiemmin käytössä ollut alueellinen johtamismalli muuttuu toimialapohjaiseksi. Uudessa johtamismallissa toimialoja tuetaan kaupallisten toimintojen, uuden kehitys- ja teknologiatoiminnon sekä HR:n ja talouden kautta”, RTK-Palvelun toimitusjohtaja Samuli Eskola sanoo.

”Uudistetussa strategiassamme painottuu vahvasti henkilöstökokemus, jota haluamme parantaa lisäämällä vuorovaikutusta sekä tiivistämällä päivittäistä yhteistyötä yksiköidemme ja toimintojemme kesken”, Eskola jatkaa.

Uusia tehtäviä organisaatiossa ovat mm. kaupallisen johtajan sekä kehitys- ja teknologiajohtajan toiminnot, joiden tehtävänä on johtaa ja kehittää liiketoimintaa läpi koko organisaation asiakas- ja liiketoimintalähtöisesti.

 

Muutoksia johtoryhmässä

Organisaatiomuutoksen seurauksena RTK-Palvelun johtoryhmän kokoonpano uudistuu.

Kehitys- ja teknologiajohtajaksi sekä RTK-Palvelun johtoryhmän jäseneksi on 1.8.2022 alkaen nimitetty KTM Ville Kenttä. Kenttä on aiemmin toiminut yli 20 vuoden ajan mm. Epicor Software Finland Oy:n, Kiilto Oy:n, ALSO Groupin, Tampereen Yliopiston sekä ExxonMobilin palveluksessa. Kentän vastuualueelle kuuluvat ICT, ostot, laatu sekä vastuullisuus. Kenttä raportoi suoraan toimitusjohtaja Eskolalle.

”Uudessa toimintamallissamme korostamme tiedolla johtamista aiempaa enemmän. Hyödynnämme tietoa ja analytiikkaa oman liiketoiminnan johtamisessa, ja haluamme luoda tiedosta lisäarvoa niin omaan toimintaamme kuin myös asiakkaillemme. Kaikki kehittäminen pohjautuu suoraan asiakastarpeeseen ja asiakkaat otetaan jatkossa entistä vahvemmin mukaan kehittämiseen. Ville Kentän johdolla tulemme rakentamaan tämän tueksi vahvan osaamiskeskittymän”, Eskola sanoo.

Toinen johtoryhmätason muutos koskee kaupallista toimintoa, johon sisällytetään jatkossa myös markkinoinnin tehtäviä. Toiminnon vetäjänä jatkaa kaupallinen johtaja Rami Sainio, jonka vastuulle tulee myynnin lisäksi myös brändin kehittäminen sekä markkinointiviestintä. Samassa yhteydessä 1.7.2022 alkaen markkinointi- ja viestintäpäälliköksi on nimitetty Pirkko Antti. Toimenkuva on RTK-Palvelussa uusi. Antti raportoi uudessa tehtävässään Rami Sainiolle.

Siivouksen toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on 1.7.2022 alkaen nimitetty Mirka Nerg. Nerg on toiminut RTK-Palvelun palveluksessa vuodesta 2017 lähtien ja siirtyy uuteen positioonsa pääkaupunkiseudun yksikönpäällikön paikalta. Nerg raportoi uudessa tehtävässään Kai Olsbomille.

Kiinteistöhuollon, teknisten palveluiden sekä kulunhallintapalveluiden toimialajohtajaksi on nimitetty Jari Pihlajaniemi. Pihlajaniemi on toiminut RTK-Palvelun palveluksessa vuodesta 1992 lähtien ja siirtyy uuteen positioonsa aluejohtajan paikalta. Pihlajaniemi jatkaa myös RTK-Palvelun johtoryhmän jäsenenä. Pihlajaniemi raportoi uudessa tehtävässään Kai Olsbomille.

 

RTK-Palvelun organisaatio ja johtoryhmä 1.7.2022 alkaen:

  • Toimitusjohtaja Samuli Eskola
  • Palvelutuotanto sekä teolliset palvelut, operatiivinen johtaja, toimitusjohtajan varamies Kai Olsbom
  • Siivous, toimialajohtaja Mirka Nerg
  • Kiinteistöhuolto, tekniset- ja kulunhallintapalvelut, toimialajohtaja Jari Pihlajaniemi
  • Kehitys- ja teknologiajohtaja Ville Kenttä
  • Kaupallinen johtaja Rami Sainio
  • Henkilöstöjohtaja Jan Haarti
  • Talousjohtaja Pekka Liukkonen

Lisätietoja

RTK-Palvelu Oy / toimitusjohtaja Samuli Eskola, samuli.eskola@rtkpalvelu.fi, p. 040 043 6464