Perjantai 13. on taas Tapaturmapäivä, älä kikkaile!

Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan – varsinkin kotona ja liikkuessa. Suuri osa miehille sattuvista tapaturmista olisi estettävissä asenteita muuttamalla. Siksi Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. huhtikuuta, kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

Työikäisten miesten tapaturmakuolleisuus on korkeampaa kuin työikäisillä naisilla. Miesten tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina, mutta edelleen työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 % sattuu miehille.

Lähes 80 % vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista runsaat 70 % on koti- ja liikuntatapaturmia kun taas naisilla vastaava luku on runsaat 60 %. Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä tai sijoiltaanmenoja.

Tapaturmia voi ehkäistä omilla valinnoilla

Tapaturmien yleisyyden ja niiden seurauksien vaatimien resurssien osalta tapaturmat on yksi suurimpia ongelmiamme kansanterveyden kannalta. Suurin osa miehille sattuvista tapaturmista olisi vältettävissä omilla valinnoilla: tunnistamalla vaaran paikat, käyttämällä turvavälineitä, arvioimalla riskit ennalta – ja vähentämällä kikkailua.

”Esimerkiksi univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittääkin monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia ja sillä on osuutensa myös liikenneonnettomuuksissa. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kuolonkolarin taustatekijä”, kertoo kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti SOSTEsta.

Tapaturmapäivä-kampanja kannustaa miehiä miettimään omia toimintatapojaan teemalla ”Miehille sattuu liikaa – Älä kikkaile”.

Lisätietoja löydät Tapaturmapäivän sivuilta.