Ennakoivaa kiinteistönhuoltoa

RTK
Automaatiolla on kasvava rooli taloteknisten järjestelmien ylläpidossa, mutta kiinteistön oma huoltomies on silti tärkeä linkki palveluketjussa myös tulevaisuudessa. Kuva: RTK-palvelu.

Kun kiinteistössä on sopivan lämmin, ilmastointi pelaa ja olosuhteet ovat kaikin puolin tasaiset, ovat työntekijät tyytyväisiä. Kiinteistönhuollossa automaatiolla on iso rooli.

Aikaisemmin yrityksissä kiinnitettiin huomiota erityisesti kiinteistön energiankulutukseen. Nyt katseet ovat suuntautuneet enemmän työntekijöiden hyvinvointiin.

– Yrityksissä halutaan, että työntekijät voivat hyvin ja viihtyvät työssään. Kun sairaspoissaoloja on vähemmän, työteho nousee. Tämä on luonnollisesti tärkeää yrityksen näkökulmasta, toteaa RTK-Palvelu Oy:n aluejohtaja Jari Pihlajaniemi.

RTK-Palvelun ydinosaamista ovat niin asuin-, liike- kuin julkisten kiinteistöjen ylläpito ja huolto. Perinteisen kiinteistönhoidon lisäksi yritys tarjoaa teknisiä palveluita, joiden avulla kiinteistöjen käyttökuluja, energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia voidaan hallita ja kehittää.

Toimivat kiinteistöpalvelut ovat perusedellytys sille, että yrityksen ydinliiketoiminta sujuu ongelmitta – olipa kysymys asumisesta, yritystoiminnasta tai julkisista palveluista.

Automaatiota ja ennakointia

Jotta työntekijöillä olisi mukavat oltavat myös nykyisissä suurissa avokonttoreissa, on kiinteistön LVIAS-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmastointi, automaatio ja sähkö) toimittava luotettavasti. Järjestelmien tehokkaalla ylläpidolla on merkitystä sekä viihtyvyyden että kulutuksen kannalta: vaikutus näkyy työskentelymukavuudessa ja energiansäästökuluissa.

– Taloteknisten järjestelmien ylläpidossa automaatiolla on kasvava rooli. Kiinteistöautomaatiosta on tullut talon aivot, Pihlajaniemi sanoo.

– Automaation toimivuuden kannalta on tärkeää, että muuttuviin olosuhteisiin reagoidaan oikealla tavalla ja oikealla hetkellä: viat korjataan ja säädöt tehdään niin kuin pitää, lisää tekninen päällikkö Juha-Pekka Paalo RTK-Palvelusta.

Esimerkiksi kesää vasten on varmistettava, että rakennuksen jäähdytysjärjestelmä ja -laitteet ovat kunnossa. Talveksi tarkistetaan, että lämmitysjärjestelmä on säädetty oikein.

– Suomessa olosuhteet muuttuvat tosin joskus niin nopeasti, että automaatiollakin on vaikea pysyä perässä: päivällä ollaan plussan puolella, mutta yöllä lämpötila laskee nollan alapuolelle. On muistettava, että isot rakennukset lämpenevät ja jäähtyvät hitaasti – kaikki tapahtuu pienellä viiveellä, Paalo toteaa.

Ennakoivaa olosuhteiden huomioon ottamista on sekin, että ilmastointilaitteiden suodattimia ei vaihdeta silloin kun talven hiekoitushiekat pöllyävät kaduilla, vaan vasta kun hiekat on siivottu pois.

Automaatio, digitalisaatio, robotiikka ja 3D-tekniikka valtaavat alaa.

Ennakointi on RTK-Palvelun mielestä parasta asiakaspalvelua. Asiakkaiden tarpeet otetaan hyvin huomioon, minkä avulla varmistetaan asiakastyytyväisyys. Kun RTK-Palvelu hoitaa oman osuutensa sovitun mukaisesti, voivat kiinteistöpäälliköt ja isännöitsijät keskittyä heille olennaisempiin tehtäviin.

– Suuntaus on, että huoltosopimukset laajenevat koko ajan. Me otamme kiinteistöistä yhä enemmän vastuuta. Työhömme kuuluvat niin automaation hoito, tarkastukset, tilaukset kuin raporttien ylläpito.

Automaatio, digitalisaatio, robotiikka ja 3D-tekniikka valtaavat alaa myös kiinteistönhuollossa. Tulevaisuudessa tilanne voi olla se, että kiinteistön huoltomies laittaa paikan päällä silmilleen AR-lasit ja hänen työskentelynäkymänsä välittyy RTK-Palvelun kiinteistöpalveluun. Siellä huoltomiehen näkymään voidaan lisätä VR- tai MR-laseja käyttävän asiantuntijan virtuaalikädet. Käsien avulla kiinteistöpalvelusta voidaan ohjata huoltomiehen käsiä ja neuvoa, lähes kirjaimellisesti kädestä pitäen, miten säätöjen kanssa tulee toimia.

– Todellisuus ja virtuaalitodellisuus kohtaavat, Paalo ja Pihlajaniemi kuvailevat lähivuosien mahdollisuuksia.

Molemmat kuitenkin muistuttavat, että kiinteistön oma huoltomies on ehdottoman tärkeä linkki palveluketjussa, niin nyt kuin tulevaisuudessa.

 

Lisätiedot:

Jari Pihlajaniemi
aluejohtaja

jari.pihlajaniemi@rtkpalvelu.fi
+358 44 518 9563

Teksti:

Marja Hakola
Content House Oy