Kiinteistöpalvelualan poliittiset lakot helmikuussa 2024

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ilmoittanut 17.1.2024 uusista poliittisista lakoista ajalle 1.2.-2.2.2024. Lakkoina järjestettävät työnseisaukset koskevat 15 yritystä kiinteistöpalvelualalla. Työnseisaus 1.2.2024 koskee RTK-Palvelun PAMin työehtosopimuksen piirissä olevia työntekijöitä. Tämän lisäksi työnseisaukset saattavat aiheuttaa palvelutuotantoomme häiriöitä niissä asiakaskohteissamme, jotka ovat muiden ammattiliittojen toimesta nimetty lakkokohteiksi ja ovat sen vuoksi myös PAMin työtaistelutoimien piirissä 1.-2.2.2024.

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eikä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai ihmishenkiä.

Varaudumme lakkoon kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Toivomme kärsivällisyyttä tilanteessa, jossa poliittiset työtaistelutoimet aiheuttavat häiriöitä palvelutuotantoomme henkilöstömme osallistuessa työnseisauksiin. Syy tilanteeseen ei ole heistä johtuva.

Asiakkuudesta vastaavat henkilömme vastaavat operatiiviseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa haittaa.