Lakkojen mahdolliset vaikutukset RTK-Palvelu Oy:n tuottamiin palveluihin

Palvelualojen ammattiliitto PAM on antanut lakkovaroitukset kiinteistöpalvelualalle.

Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yhteisymmärrystä, lakot toteutuisivat 23.3.–24.3. ja jälleen 30.3.–1.4.2023 ympäri Suomen. Toteutuessaan lakot koskisivat kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaista työtä, kuten siivousta ja kiinteistöhuoltoa.

Lakot eivät koskisi hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa.

Vallitseva tilanne on kaikkien osapuolten kannalta hankala ja erittäin valitettava. RTK-Palvelu haluaa tukea sovittelua kaikin mahdollisin toimenpitein ja toivomme pääsevämme takaisin arkeen ja normaaliin tilanteeseen mahdollisimman pian.

Olemme varautuneet yhtiönä lakkoon monin käytettävissämme olevin keinoin, mutta toteutuessaan lakoilla olisi vaikutusta sekä RTK-Palvelun että asiakkaiden toimintaan. Pyrimme ensisijaisesti huolehtimaan kriittisen infrastruktuurin toiminnasta sekä asiakaskohteiden välittömästä henkilöturvallisuudesta. Pyydämme asiakkaitamme varautumaan palvelupoikkeamiin.

Pahoittelemme tilannetta ja toivomme asiakkailtamme ymmärrystä sekä kärsivällisyyttä.