Palvelupäällikkö Tarja Tuomela

"Jotta arjen toimintoja voi kehittää, niitä pitää ensin osata analysoida"

Tarja Tuomela

Yli 20 vuoden uran puhtauspalveluissa tehnyt Tarja jakaa osaamistaan ja kokemustaan mielellään. Palvelupäällikön roolissa hän auttaa RTK-Palvelulla koko siivouksen toimialaa kehittymään. Tarjan vetämä siivouksen tukitoimintojen tiimi neuvoo ja opastaa siivouksen toimialan päälliköitä ja esihenkilöitä tehtävissään.

 

 Tavoitteenamme on hyvän asiakaskokemuksen lisäksi yhteiset toimintatavat ja sujuva arki. Siivouksen tukitoiminnot on kokeneista ammattilaisista koostuva neljän hengen tiimi, joka auttaa keskijohtoa onnistumaan työssään ja viemään hyviä käytäntöjä arjen toimintoihin, Tarja tiivistää.

 

Tarjan työnkuva nivoutuu RTK-Palvelun strategian teemoihin – asiakaslähtöiset palvelut, hyvinvoivat ja työssään viihtyvät ammattilaiset sekä kannattava ja kestävä liiketoiminta.

 

Ratkaisuja ja työkaluja arjen haasteisiin

 

Siivouksen tukitiimi lähti laajentumaan valtakunnalliseksi toiminnoksi vuonna 2022, kun RTK-Palvelu siirtyi uuden strategian ja organisaation myötä toimialakohtaiseen johtamiseen. Tarja siirtyi siivouksen tukitoimintoihin palvelutuotannon päällikkötehtävistä. Siivouksen toimialajohtajan Mirka Nergin ohjauksella tukiorganisaation toimintaa ja resurssia lähdettiin laajentamaan, jotta jokainen yksikkö saisi tukea ja apua päivittäisiin asioihin sekä kehitystyöhön.

 

Tarja ja tukitoimintojen tiimi kiersivät kaikki yksiköt pitkin Suomea saadakseen oman näkymän siitä, minkälaista osaamista mahdollisesti tarvitaan lisää ja minkälaisia toimintatapoja eri yksiköillä on käytössä.

 

Tukitoimintojen tarkoitus on etsiä ratkaisuja ja tarjota työkaluja työn haasteisiin.

 

– Yksi iso tavoite on varmistaa, että kaikki päälliköt ja muut esihenkilöt osaavat analysoida oman vastuualueensa toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Jotta arjen toimintoja voi kehittää, niitä pitää ensin osata analysoida, Tarja toteaa.

 

– Kerran kuussa, siivouksen toimialakokouksessa tiedotamme ja kerromme kaikille tukitoimintoihin liittyvistä kehityshankkeista. Tiimimme tehtäviin kuuluu muun muassa työvuorosuunnittelujärjestelmän kehittämistä ja asiakaskohteiden auditointia. Lisäksi autamme esihenkilöitä esimerkiksi ammatillisen esihenkilötutkinnon valitsemisessa. Tiimi tekee myös erilaisia työohjeita ja -kuvauksia arjen avuksi.

 

Vastuullista ja asiakaslähtöistä kehittämistä

 

 Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen nousee arjessa esiin etenkin laadun kautta. Laadunvalvontajärjestelmän ohjausryhmään kuuluva Tarja miettii jatkuvasti, mitä voidaan ja toisaalta mitä kannattaa kehittää.

 

– Pidän langat keskitetysti käsissä siitä, mitä uutta yksiköissä tai asiakaskohteissa mahdollisesti kokeillaan. Minulla on jatkuvasti tutka auki esimerkiksi robotiikan ja teknologian kehityksen suhteen. Olen kehityshaluinen ihminen, mutta pidän jalat maassa. Arvioin ammatillisesti mikä on meille tai asiakkaille oikeasti järkevää ja hyödyllistä.

 

Tarja ja tiimi pitävät myös yhteyttä yhteistyökumppaneihin, kuten siivouksessa tarvittavien aineiden, välineiden, koneiden ja työvaatteiden toimittajiin ja logistiikkakumppaniin. He tekevät selvitystyötä ja ehdotuksia esimerkiksi ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden osuuden kasvattamiseksi.

 

– Olemme vastuullisuustavoitteidemme mukaisesti siirtymässä kohti kemikaalivapaampaa siivousta. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjen puhdistusaineiden osuutta ja kysymme toimittajilta korvaavia kestävän kehityksen tuotteita nykyisten tilalle.

 

– Asiakaslähtöisyydestä vielä sen verran, että hyvään asiakaskokemukseen vaikuttaa välineiden, osaamisen ynnä muun lisäksi se, että asenne on kohdillaan. RTK-Palvelulla on huippuhyviä osaajia töissä, jotka oikeasti haluavat olla palveluammatissa.

 

Kannustava muutoksen airut

 

Tarja tunnetaan RTK-Palvelulla kannustavasta, neuvovasta ja tsemppaavasta asenteestaan. Työpaikkaansa hän arvostaa eteenpäin menevänä ja uudistuvana yrityksenä, ja suositteleekin RTK-Palvelua työpaikaksi kaikille osaaville ja kehityshalukkaille ihmisille – heille on aina tarvetta.

 

– Olen sikäli luonteeltani rämäpäinen ihminen, että menen aina tulta päin enkä pelkää haasteita. Jos en jostain asiasta tiedä, otan selvää. Koen merkityksellisyyttä siitä, kun olen onnistunut auttamaan jotakuta ratkaisemaan työssään kokemia haasteita, Tarja sanoo.

 

Tarjaa motivoi työn monipuolisuus ja vaihtelevuus, sekä ihanat, motivoituneet työkaverit pitkin Suomea. Työ vaatii rohkeutta kohdata erilaisia ihmisiä ja tilanteita, sekä uteliaisuutta ja kiinnostusta siivouksen toimialaa kohtaan.

 

– Näen tulevaisuuteni RTK-Palvelulla vauhdikkaana, meillä on hyvä draivi päällä. Se tuo tietysti mukanaan myös ajankäytön haasteita ja priorisoinnin tarvetta, mutta nautin työstäni ja meidän upeasta yhteishengestämme.