Korona

Yleiset ohjeet COVID19 (koronavirus) epidemian aikana

Rokotukset

Työikäisten koronarokottaminen on hyvässä vauhdissa eri puolilla Suomea. Rokotustahti vaihtelee jonkin verran kunnittain, mutta selvää on, että työntekijöiltä ja esimiehiltä tulee jatkossa kysymyksiä rokotusaikojen sijoittumisesta työajalle. Ensisijaisen tärkeää on, että kaikki saavat rokotteen ja immuniteetin mahdollisimman pian.

Rokotusaikoja on kunnallisissa rokotuspisteissä tarjolla pitkin päivää, aamu- ja ilta-ajat ovat kysyttyjä, eikä rokotusajan saaminen työajan ulkopuolella ole itsestään selvää.

Rokotusajat pyritään, mikäli siihen on mahdollista vaikuttaa, ottamaan työajan ulkopuolelta, päivän alussa tai lopussa. Mikäli saatu koronarokotusaika sijoittuu työajalle, tulee työntekijän olla yhteydessä esimieheen ajoissa ennen varattua aikaa.

Oman kuntasi koronarokotussivut löytyvät Uudenmaan osalta täältä. Muiden kuntien osalta löydät ohjeet oman kuntasi nettisivuilta.

Miten koronavirus tarttuu

Uusi koronavirus tarttuu pisara- ja kosketustartuntana yskiessä ja aivastaessa tai tahrautuneiden käsien ja pintojen välityksellä. Sairaan ihmisen yskiessä tai aivastaessa levittämät pisarat putoavat nopeasti maahan eivätkä kulkeudu metriä kauemmaksi. Koronavirukset voivat säilyä erilaisilla pinnoilla useita tunteja tai jopa päiviä riippuen pintojen materiaalista ja ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta. Uuden koronaviruksen osalta tutkimustietoa ei ole vielä saatavilla niiden säilyvyydestä ympäristössä.

Koronaviruksen aiheuttamia tartuntoja ehkäistään muun muassa hyvällä käsihygienialla. Huolellinen ja aktiivinen käsienpesu on hyvä keino suojautua muiltakin hengitystieinfektioita aiheuttavilta viruksilta talven infektiokauden aikana.

Tyypillisimmät oireet

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion tyypillisimmät oireet ovat kuume, kurkkukipu, yskä, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. Jos sinulla ilmenee kyseisiä äkillisen hengitystieinfektion oireita ja olet matkustanut epidemia-alueella tai olet ollut läheisessä kontaktissa sairastuneeseen henkilöön, sairastumisen syy saattaa olla koronavirusinfektio.

RTK-Palvelun koronaviruskauden ohjeistus

  • Sairaana töihin tuleminen on kielletty.
  • Noudatetaan 1-2 metrin turvaväliä. Vältetään työskentelyä toisten ihmisten välittömässä  läheisyydessä.
  • Yskiminen ja aivastaminen hihaan kyynärtaipeeseen tai puhtaaseen nenäliinaan, joka heitetään välittömästi roskiin.
  • Käytetään käsineitä. Kertakäyttökäsineiden käyttäminen on suositeltavaa. Käsineitä riisuttaessa ei kosketa käsineiden likaiseen ulkopintaan. Kertakäyttökäsineet suoraan roskiin, muut käsineet pestään.
  • Käsihygienia. Pestään kädet huolellisesti asiakaskohteeseen mentäessä ja sieltä poistumisen jälkeen. Käytetään käsidesiä.
  • Vältetään pintojen turhaa koskemista.
  • Vältetään kasvojen koskettelua.
  • Käytetään työssä kasvomaskia tarpeen mukaan.
  • Toimistolla käydessäsi, muista kirjoittaa nimesi ovelta löytyvään läsnäololistaan.

Kasvomaskin käytön vaikutus

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskisuositus on voimassa toisten ihmisten suojaamiseksi ja teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

Kasvomaskin käyttäminen RTK-Palvelussa

RTK-Palvelu noudattaa THL:n suosituksia ja kasvomaskisuositus on voimassa alueen koronaepidemian vaiheen mukaan (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe). Yksikön työsuojelupäällikkö vastaa yksikkönsä sairaanhoitopiiriä koskevasta tilanneseurannasta ja kunnan tiedotusta siitä, mikä vaihe epidemiassa on menossa. Katso koronaepidemia-alueiden tilanne, rajoitukset ja suositukset.

Kasvomaskin käytön tarvetta tulee arvioida työkohteen vaarojen selvityksessä, kuten mitä tahansa muuta työturvallisuusriskiä. Työnantaja voi velvoittaa työntekijöitä käyttämään kasvomaskeja kohteen riskinarvioinnin mukaisesti.

Esimies arvioi työkohteessa esiintyvän tarpeen maskin käyttämiseksi. Tarpeen määrittämisessä tulee ottaa huomioon

 • THL:n voimassa olevat suositukset.
 • Asiakaskohteissa noudatettavat varomääräykset ja säännöt.
 • Työntekijän mahdollinen riskiryhmään kuuluminen.
 • Jos työntekijä ei voi työssään noudattaa riittävää turvaväliä (1-2 metriä).
 • Lähikontaktit kestävät yli 15 minuuttia.
 • On tarve suojata muita henkilöitä maskin käyttäjän hengitystie-eritteiltä.

Kasvomaskin tyypin määräytyminen

Työntekijän työssä käyttämä kasvomaski määräytyy käyttötarpeen mukaan:

 • Kertakäyttömaski: Mikäli työntekijän tarvitsee käyttää maskia useita erillisiä kertoja päivässä esim. huoltomies mennessään sisään asuinhuoneistoon.
 • Kangasmaski: Jos maskia käytetään jatkuvasti esim. työskennellään kauppakeskuksessa sen aukioloaikana tai julkisessa liikennevälineessä, jossa oleskelee matkustajia.

Mikäli asiakas edellyttää työntekijältämme pidemmälle menevää suojautumista esim. visiirillä, ohjeistetaan työntekijää näissä tapauksissa erikseen ja yksikkö yhdessä esimiehen kanssa vastaa suojaimen hankinnasta.

Keskustele kertakäyttö- tai kestomaskien käyttötarpeesta työssä esimiehesi kanssa.

Yhteydenotot terveydenhoitoon jos tarvitset lääkäriä

Jos epäilet saaneesi koronavirus COVID-19 -tartunnan, ota yhteyttä terveydenhuollon päivystykseen puhelimitse:

 • Ensisijaisesti ollaan yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse, Mehiläisen työterveyshuollon sopimukseemme ei kuulu COVID-19 testaus kuin ainoastaan erikseen sovittavissa poikkeustapauksissa esimiehen luvalla.
 • Mikäli työntekijöitä on altistunut työssä esim tartunnan saaneesta kollegasta, tulee työnantajan ilmoittaa heille asiasta ensi tilassa. THL kontaktoi COVID-19 positiivisen altistuttamia henkilöitä, mutta työnanajan tulee selvittää mahdolliset työpaikalla tapahtuneet altistumiset
 • Näissä tapauksissa, joissa työntekijä on altistunut työpaikalla, tehdään korona testi Mehiläisen työterveyshuollossa maksusitoumuksella, jonka yksikönpäällikkö toimittaa HR:n kautta Mehiläiselle.
 • Tällä hetkellä koronavirustestejä tekevät julkisen terveydenhuollon lisäksi yksityiset lääkäriasemat. Sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoito on keskitetty yliopistosairaaloihin tai keskussairaaloihin.
 • Mehiläinen on avannut oman puhelinnumeron, johon toivotaan 24/7 kaikki yhteydenotot/huolet liittyen koronavirukseen puh 010 414 1848.
 • Mehiläinen on toistaiseksi avannut Digiklinikka-palvelun kaikille Mehiläisen työterveysasiakkaille. Lataa OmaMehiläinen-sovellus puhelimeen.
 • OmaMehiläinen sovelluksen kautta saatavilla myös etävastaanottopalvelu, johon ohjataan ja saadaan ohjaus Digiklinikalta tai OmaTyöterveyspuhelinpalvelusta hoitohenkilökunnan hoidontarpeen arvioinnin jälkeen.
 • COVID-19 testauksen jälkeen työntekijä ei saa tulla töihin ennen negatiivisen testituloksen varmistumista. Työntekijä voi olla poissa työstä omailmoitteisesti, mutta mikäli terveydenhuolto antaa poissaolotodistuksen on se toimitettava esimiehelle. Työntekijän tulee toimittaa saamansa testitulos esimiehelle.

Vastaanotolle ei saa lähteä ennen puhelinkontaktia, jos epäilee koronavirusta.

OmaTyöterveyspuhelin ja Digiklinikka palvelee normaalisti muissa työterveyshuoltoon liittyvissä asioissa, p. 010 414 0777.

Yleisiä ohjeita karanteenista

Omaehtoinen karanteeni

Esimerkiksi ulkomaanmatkan jälkeen, on jäätävä kymmeneksi päiväksi omaehtoiseen karanteeniin. Tämä on työntekijälle palkatonta lomaa. Jos etätyöt ovat mahdollisia, voidaan esimiehen kanssa etukäteen sopia järjestelystä, jolloin maksetaan normaalisti palkkaa.

28.9. päivätyn valtioneuvoston ohjeen mukaan Suomessa voi käydä töissä ilman omaehtoista karanteenia Ruotsista, Norjasta ja Virosta.

Ajankohtaista tietoa matkustusrajoituksista ja suosituksista https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

Työnantaja tai asiakas asettaa työntekijän karanteeniin

Asiakas voi vaatia tiloissaan todetun koronatartunnan jälkeen negatiivista koronatestitulosta ennen töihin paluuta. Oireettomien testaus tehdään Mehiläisessä (tästä erillinen ohje). Mikäli testitulos on negatiivinen ja karanteeni on työnantajan edellyttämä, maksetaan työntekijälle normaalisti palkkaa. Jos tulos on positiivinen kts. seuraava kohta.

Positiivinen koronanäyte

Kun henkilöllä todetaan positiivinen koronanäyte saa hän sairauslomatodistuksen ja lääkäri asettaa hänet karanteeniin. Samalla selvitetään muut mahdolliset tartunnalle altistuneet henkilöt. Sairausloman perusteella maksetaan sairausajan palkkaa.

Työnantajan velvollisuutena on mahdollisimman pian selvittää, onko työyhteisössä mahdollisesti altistuneita, jotka tulisi ohjata karanteeniin. Kunnan tartuntatautilääkäri on yhteydessä sairastuneen ilmoittamiin altistuneisiin.

Henkilö on altistunut, mutta oireeton

Niissä tapauksissa, joissa henkilön karanteenin on asettanut kunnallinen tartuntatautilääkäri ovat karanteenissa koko määrätyn ajan. Negatiivisella näytteellä ei viranomaisen määräämää karanteenia voida purkaa. Jos henkilö pystyy tekemään etätöitä, voi niitä tehdä, jolloin palkka maksetaan normaalisti. Muussa tapauksessa henkilön tulee itse hakea Kelasta tartuntapäivärahaa ( https://www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet ). Liitteeksi tarvitaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös karanteenista.

Alle 16-vuotias huollettava karanteenissa

Mikäli henkilön alle 16-vuotias lapsi asetetaan karanteeniin, on huoltajalla oikeus jäädä hoitamaan tätä. Tällöin henkilö hakee tartuntapäivärahan Kelasta itse. https://www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet

 

Mikäli tarvitset apua tai neuvoa koronaepidemiaan liittyvissä asioissa, ole yhteydessä esimieheesi.