Yritys

RTK-PALVELU OY

Kehitämme ja tuotamme B2B-yrityksille kiinteistöhuolto-, siivous- ja käyttäjäpalveluita sekä liiketoiminnan tukipalveluita, jotta asiakkaillemme jäisi enemmän aikaa omiin ydintoimintoihinsa.

 

Vastuullisuus, innovatiivisuus ja työntekijöistä välittäminen tekevät meistä menestyjiä. Olemme luotettu palvelukumppani ja toimialamme rohkea uudistaja. Toimimme laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tuloksellisesti lähellä asiakasta.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja osaamistamme järjestelmällisellä työskentelyllä ja mittaamisella. Tavoittelemme alamme nopeinta kasvua pitkäjänteisesti ja kannattavasti.

Työmme tunnetaan hyvästä laadusta

Palvelumme laadun takaa sertifioitu laadunhallintajärjestelmämme sekä palvelu- ja työprosessiemme kokonaisvaltainen suunnittelu, johtaminen ja toteutus. Työntekijöidemme intohimo, vastuullisuus ja saumaton tiimipeli läpi palveluketjun varmistavat tyytyväiset asiakas- ja kumppanuussuhteet nyt ja tulevaisuudessa.

  • SFS-EN ISO 9001:2015
  • SFS-EN ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007
  • ETJ+:2014

Välitämme työntekijöistämme

Tyytyväiset työntekijät tekevät tyytyväiset asiakkaat. Ylläpidämme työntekijöidemme työkykyä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien aktiivisella seurannalla ja ennaltaehkäisemisellä. Toimimme työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti ja ennaltaehkäisemme kiinteistöpalvelualalle tyypillisiä työturvallisuusriskejä varhaisen tuen mallin avulla.  Puutumme ripeästi raportoituihin riskitekijöihin sekä koulutamme työntekijöitä ammattitaitoon sekä työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Huolehdimme ympäristöstä

Noudatamme toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteita ja lainsäädäntöä. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristöasioiden kehittämiseen, jossa luonnonvaroja käytetään mahdollisimman energiatehokkaasti ja kauaskantoisesti.

Vähennämme määrätietoisesti ympäristökuormitusta ympäristö- ja energiaohjelmiemme tavoitteiden mukaisesti.