Verkkopalkka

Sähköinen palkkalaskelma

Verkkopalkka on palvelu, jossa palkansaaja saa sähköisen palkkalaskelman. Palkansaaja näkee palkkakuitin oman tutun verkkopankkinsa kautta henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillaan. Verkkopalkkapalvelussa palkansaaja voi tietoturvallisesti selailla palkkakuittejaan. Halutessaan palkkakuitin voi tulostaa.

Sähköisen palkkakuitin toimitus on nopeaa ja se on katsottavissa missä ja milloin vain verkon välityksellä. Palkkalaskelmat arkistoidaan verkkopalkkapalvelussa työntekijöiden puolesta 7 vuoden ajaksi.

Sähköinen palkkakuitti on paperista ekologisempi ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Verkkopalkkaan siirtymisen aikataulu

Contineo-konsernin yritykset RTK-Palvelu Oy, RTK-Rauma Oy ja Rauman Lukko Oy siirtyvät lähettämään työntekijöiden palkkalaskelmat sähköisesti verkkopankkiin maaliskuussa 2019 – RTK-Palvelu Oy:n työntekijät 10.3.19 ja toimihenkilöt 20.3.19.

Contineo Oy:n osalta verkkopalkkalaskelmat otettiin käyttöön joulukuussa 2018.

RTK-Henkilöstöpalvelu Oy siirtyy verkkopalkkaan myöhemmin tietojärjestelmämuutoksen yhteydessä.

Ohjeet esimieheltä

Ongelmatilanteissa työntekijän tulee olla yhteydessä esimieheensä. Esimiesten on siis tärkeä perehtyä asiaan, jotta he voivat tarvittaessa opastaa työntekijöitään.

Jos työntekijällä ei ole henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia, toimitetaan palkkalaskelma kirjeitse palkansaajan kotiosoitteeseen.  Näissä tapauksissa työntekijän tulee ilmoittaa esimiehen kautta palkkatoimistoon pyyntö perusteluineen palkkalaskelman ohjaamisesta postiin.

Pankkikohtaiset ohjeet

Verkkopalkkapalvelun käyttö on mahdollista Danske Bankin, OP Pohjola -ryhmän, Paikallisosuuspankkien, Aktian, Säästöpankkien, OmaSP:n, Handelsbankenin, Nordean, Ålandsbankenin ja S-Pankin verkkopankin kautta.

Contineo-konsernin käyttämä verkkopalkkaoperaattori on CGI.

Linkit ovat jo valmiina verkkopankeissa. Katso tarkat pankkikohtaiset ohjeet täältä: Verkkopalkan linkit eri pankkiryhmien verkkopankeissa.

E-pay (electronic payslip)

E-pay is a service that provides an employee with an electronic payslip. The employee can view their payslip via their own online banking service that they know and trust, by simply using their personal identity codes for electronic banking. With the online banking service, employees can securely browse their payslips without endangering their information security. If they wish, they can print their payslip too.

An electronic payslip is delivered quickly and can be viewed anywhere and at any time via the Internet. Payslips are archived for the employee in the online pay service for a duration of 7 years.

An electronic payslip is more ecological than a paper one and promotes the achievement of sustainable development goals.

Schedule for switching to e-pay

Contineo Group’s companies RTK-Palvelu Oy, RTK-Rauma Oy and Rauman Lukko Oy will switch to sending their employees’ payslips to online banking services electronically in March 2019 – for RTK-Palvelu Oy’s employees on 10 March 2019 and clerical employees on 20 March 2019.

Contineo Oy adopted electronic payslips in December 2018.

RTK-Henkilöstöpalvelu Oy will change over to online payslips later in connection with a change of data processing systems.

Supervisors provide instructions

In problem situations, the employee should contact their own supervisor. This is why it is essential that supervisors familiarise themselves with the new system so that they are able to help employees when needed.

If an employee does not have electronic banking personal identity codes, their payslip will be delivered to their home address by post.  In such cases, the employee shall make a request for this to the salary office via their supervisor, along with their reasons for having their payslip delivered by post.

Bank-specific instructions

The e-pay service is available via the online banking services of Danske Bank, the OP Pohjola Group, POP Pankki, Aktia, Säästöpankki, OmaSP, Handelsbanken, Nordea, Ålandsbanken and S-Pankki.

The e-pay operator used by the Contineo Group is CGI.

The links are provided and ready to use in the online banking services.