Palveluesimies Janica Hirvonen

Eväitä monikulttuurisen työn johtamiseen

RTK-Palvelulla rakennussiivoojana aloittanut Janica toimii palveluesimiehenä Olkiluodon ydinvoimala-alueella. Tehopakkaus Janica tekee samalla opinnäytetyötään monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta. Janican mukaan se, että ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi on yksi hyvän johtamisen lähtökohdista.

– Monikulttuurisen työn johtamisessa tärkeintä on sisäistää erilaisuuden tuomat hyödyt, ilman että unohdetaan yksilö. Tämä edellyttää vuorovaikutuksessa onnistumista ja työyhteisön jäsenten arvostavaa kohtaamista. Esihenkilönä minulle on tärkeätä varmistaa kaikkien osapuolten ymmärretyksi tulemista, Janica sanoo.

Janican ura RTK-Palvelulla on ollut melkoista nousukiitoa. Hommiin tultuaan vuonna 2015 hän ehti toimia vain pari kuukautta rakennussiivoojana ja sen jälkeen pari kuukautta palveluohjaajana, ennen kuin sai ylennyksen tiiminvetäjäksi. Vain muutama kuukauden päästä Janicasta tuli palveluesimies.

– Olen töiden ohella suorittanut puhtaus- ja kiinteistöalan erikoisammattitutkinnon. Nyt valmistun esimiestyön kehittämisen tradenomiksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Teen RTK-Palvelulle opinnäytetyötä monikulttuurisen työyhteisön johtamisesta, johon kuuluu myös tutkimuskysely meidän esihenkilöillemme. Monikulttuurisuus ja erilaiset ihmiset toimivat työelämääni rikastuttavana tekijänä ja tärkeänä voimavarana.

Hyödynnä vuorovaikutuksen keinoja

Aikaisemmalta koulutukseltaan Janica on nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, ja hän on työskennellyt useissa monikulttuurisissa työyhteisöissä. Nykyisessä työssään palveluesimiehenä Janicalla on 10 alaista. Kommunikoinnin onnistuminen monikielisessä ja -kulttuurisessa yhteisössä vaatii erilaisten vuorovaikutusresurssien tehokasta hyödyntämistä.

– Esihenkilön kannattaa huomioida kielellisesti epäsymmetriset vuorovaikutustilanteet. Niillä tarkoitetaan sitä, että osapuolet ovat erilaisissa asemissa toisiinsa nähden esimerkiksi kielitaustasta johtuen. Peräänkuulutan esihenkilötyössä etenkin ymmärrystä, myötätuntoa ja havainnointikykyä sekä yksilöllisten tarpeiden tunnistamista, kertoo Janica.

Vuorovaikutus ei ole Janicalle pelkästään puhetta. Monikulttuurisessa työyhteisössä kannattaa hyödyntää vuorovaikutuksen multimodaalisuutta eli sitä, että vuorovaikutuksen resursseja hyödynnetään tilanteessa mahdollisimman monipuolisesti.

– Mieti, miten käytät eleitä, ilmeitä tai katsetta, kehonkieltä tai esineitä. Hyödynnä kirjoitettua tai puhuttua selkokieltä ja kuvakommunikaatiota. Eleellä tai katseella voi tehdä paljon, kuten antaa puheenvuoron, näyttää työtehtävän tai osoittaa myötätuntoa. Oppisopimusohjaajana käytän luovasti yksilöllisiin tarpeisiin sopivia oppimiskeinoja. Jos vaikka näyttötilanteessa sanat ei riitä tai jännittää, voi sormella osoittaa, mitä puhdistusaineita kuuluu valita tai käyttää sanojen sijaan kuvia tai piirtämistä vuorovaikutuksen tukena.

Kannusta ja unohda ennakkoluulot

Palveluesimiehen työssä Janican vastuulle kuuluvat henkilöstön sisäiset koulutukset, työpaikkaohjaus oppisopimuskoulutuksissa, rekrytointiprosessit, perehdytykset sekä esimerkiksi tapaturmatutkinnat ja riskikartoitukset työturvallisuuteen liittyen. Tällä hetkellä hän toimii toistaiseksi oman työnsä ohella myös kiinteistöhuollon esimiehenä.

– Työssäni parasta on luovuus. Olen innovatiivinen ja ratkaisukeskeinen luonne, ja osaan etsiä voimavaroja omasta työstäni. Minua motivoi onnistuminen, omani sekä muiden. Haluan osallistaa ihmisiä niin, että jokainen tuntee kuuluvansa tiimiin, pääsee mukaan ideoimaan ja kokee tulleensa kuulluksi myös ongelmatilanteissa. Erilaiset näkökulmat ovat luoneet hyviä ratkaisuja monenlaisiin pulmiin niin, että hyvistä ideoista on saatu erinomaisia.

Janican johtamistyökalupakkiin kuuluu myös muiden osaamisen ja erilaisuuden hyödyntäminen. Hänen alaisensa myös kokevat, että pystyvät hyödyntämään erikoisosaamistaan työssään.

– Stereotypiat ja ennakkoluulot kannattaa unohtaa. Pyrin itse luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa saa tukea omalla kehittymiselle ja työstä suoriutumiselle. RTK-Palvelulla ei tarvitse osata kaikkea. Aina on joku, jolta voi kysyä. Ihmisiä motivoi sellaisten asioiden tekeminen, missä he kokevat onnistuvansa. Koeta siis sietää muiden erilaisuutta ja opettele ennen kaikkea hyödyntämän sitä, Janica vinkkaa.

Osallista ja kysy kuulumisia

RTK-Palvelu kehittää toimintojaan jatkuvasti esimerkiksi koulutusten kautta. Erilaisten kulttuuritaustojen tiedostaminen auttaa henkilöstön sopeuttamisessa RTK-Palvelun toimintatapoihin. Monikulttuurisuus myös avaa esihenkilötyössä portteja uudenlaiselle ajattelulle ja toiminnalle.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on Janicalle tärkeä työkalu. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitojen hän toteaa toimivan yhtenä työelämän tärkeimmistä työkaluista, etenkin jatkuvan kehittämisen kannalta. Janicalle on tärkeää, ettei kukaan pelkää sanoa mielipidettään tai tunne itseään naurunalaiseksi.

– Palaute pitää pystyä sanomaan aiheellisesti mutta niin, että ihminen pystyy palautteen jälkeen säilyttämään toimintakykynsä. Monikulttuurisessa työyhteisössä voi olla erilaisia kulttuuritaustoja, joihin kuuluu esimerkiksi kasvojen menettämisen pelko ja sitä kautta epäonnistumisen pelko.

Esihenkilöllä on Janican mukaan tärkeä rooli jännitteiden purkamisessa. Kannustaminen ja tilanteiden rentouttaminen kantaa pitkälle. Työyhteisön jäsenille on tärkeää tarjota mahdollisuus vuorovaikutustilanteisiin. Tämä edistää työntekijän kielitaidon säilymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

– Työilmapiiriin voi jokainen vaikuttaa pienillä eleillä ja lauseilla, vaikka kysymällä mitä kuuluu. Sillä voi olla hirvittävän suuri merkitys ihmiselle, joka ei arjessa ymmärrä kahvipöytäkeskusteluja kielimuurin takia. Siivous- ja kiinteistöhuoltotehtävissä ei voi välttämättä vaatia, että ihmisen täytyisi puhua täydellisesti suomen kieltä. Muiden erilaisuuden huomioiminen on heidän arvostamistansa.