Työvirekysely

Toteutamme RTK-Palvelu Oy:ssä työvirekyselyn 8.2.-1.3.2023

Kyselyn tarkoituksena on tunnistaa työhön ja työpaikkaan liittyviä kehityskohteita ja se liittyy vahvasti strategiseen tavoitteeseen Yhdessä työ sujuvammaksi.

Kysely aukeaa 8.2.2023 ja on auki 1.3.2023 saakka. Vastaamaan pääset työsähköpostiisi lähetettävän linkin kautta (lähettäjänä noreply-luotaamo@ilmarinen.fi) tai jos sinulla ei ole työsähköpostia, Mobilogiin lähetettävän viestin tai tekstiviestin linkin kautta tai tästä henkilönumerollasi.

Henkilönumerosi näet joko henkilökortistasi tai vaihtoehtoisesti palkkakuitista (kuvallinen ohje alla). Henkilönumero laitetaan ilman numerosarjan edessä olevia nollia ja numerosarjan lopussa olevaa viivaa ja numeroita. Saat tarvittaessa apua omalta esimieheltäsi.

Mikäli tiedossamme on, että äidinkielesi on joku kyselyn kielivaihtoehdoista, aukeaa kysely omalla äidinkielelläsi. Muussa tapauksessa voit muuttaa kielen mieleiseksi kyselyn yläreunasta löytyvästä kielivalikosta

Haluamme kuulla koko henkilöstöä, joten jokainen vastaus on arvokas! Ota siis 5-10 min työaikaasi ja anna äänesi kuulua.

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja tulokset raportoidaan ryhmäkohtaisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Avoimet palautteet raportoidaan siinä muodossa kuin ne on kirjoitettu. Kysely toteutetaan yhteistyössä työeläkevakuuttajamme Ilmarisen kanssa.

Tulokset tullaan käymään läpi yksikkökohtaisesti ja yksikönpäälliköt saavat tulokset käyttöön niiden valmistuttua. Kehityskohteiden perusteella tullaan suunnittelemaan yrityskohtaisia ja mahdollisesti yksikkökohtaisia toimenpiteitä.

Kiitos jo etukäteen arvokkaasta vastauksestasi!

 

 

RTK-Palvelu Oy is carrying out a Work Efficiency Survey from 8 February to 1 March 2023. The aim of the survey is to identify development targets related to work and the workplace and is strongly related to the strategic objective “Making work smoother together”.

The survey will open on 8 February 2023 and will be available until 1 March 2023. You can get to the survey by clicking a link sent to your work email (sender noreply-luotaamo@ilmarinen.fi) or if you do not have a work email, a message sent to Mobilog or an SMS link or via this link using your identification code.

You can see your identification code on your ID card or alternatively on your payslip (see more detailed instructions above). If necessary, contact your manager for help. If we know that your mother tongue is one of the language options of the survey, the questionnaire will be displayed to you in your mother tongue. In other cases, you can change the language of the survey to the one you like using the language menu in the upper corner of the survey.

We want to hear from all our staff members and every response counts! Please use 5–10 minutes of your work time for the survey and make your voice heard.

Responding is confidential. Responding is anonymous and the results will be reported at a group level, so identifying individual respondents is impossible. Open feedback will be reported in the form that they were written. The survey is carried out in collaboration with Ilmarinen, our work pension insurance policy provider.

The results will be discussed per unit and the heads of the units will gain access to the results after they have been completed. The development targets will be used to plan detailed and possibly unit-specific measures.

Thank you in advance for your valuable responses!