Työvirekysely

Toteutamme RTK-Palvelu Oy:ssä työvirekyselyn

Työvirekysely on käynnissä 11.12.-25.12.2023

Kyselyn tarkoituksena on tunnistaa työhön ja työpaikkaan liittyviä kehityskohteita ja se liittyy vahvasti strategiseen tavoitteeseen Yhdessä työ sujuvammaksi.

Kyselyyn vastataan tämän linkin kautta.

Henkilöt, jotka ovat saaneet työsähköpostiinsa viestin (lähettäjänä noreply-luotaamo@ilmarinen.fi) 11.12.2023, voivat vastata myös viestissä olevan linkin kautta.

Kyselyyn vastatessa tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus, joka on henkilönumerosi. Henkilönumerosi löydät henkilökortistasi tai vaihtoehtoisesti palkkakuitista (kuvallinen ohje alla). Käyttäjätunnus syötetään kuusinumeroisena. Jos henkilönumerosi on lyhyempi kuin kuusi numeroa, niin laita eteen nollia. Esimerkiksi henkilönumeron ollessa 125, käyttäjätunnus on 000125. Henkilönumerosi lopussa olevaa viivaa ja numeroita ei syötetä. Saat tarvittaessa apua omalta esimieheltäsi.

  • Yhden henkilön vastauksia ei pystytä selvittämään. Yksittäisiin vastauksiin ei pääse meidän kyselyä toteuttavan tahon (HR) henkilöt eikä Ilmarisen henkilöt. Kyselyn teknisen toteutuksen tekee ulkopuolinen taho, joka ei toimita yksittäisiä vastauksia kyselyn tilanneelle taholle.
  • Käyttäjätunnuksena kysytään vastaajan henkilönumero, koska kyselyn teknisen toteutuksen suorittavan ulkopuolisen tahon pitää pystyä koostamaan kyselyn tulokset yksiköille ja ryhmille, jotta vastaajien omien ryhmien tuloksia voidaan käydä läpi ja kehittää asioita, jotka kehittämistä vaativat ja nostaa myös esiin asioita, jotka ryhmässä koetaan hyviksi. Kyselyn tekevä ulkopuolinen taho ei luovuta yksittäisiä vastauksia, joten vastauksen ja henkilönumeron perusteella vastauksen antanutta henkilöä ei voida selvittää.
  • Yksikön/ryhmän/tiimin vastaukset koostetaan vain, jos vastaajia on yli viisi henkilöä.
  • Kyselyssä ei ole kysymyksiä, joihin vastattaisiin vapaalla sanalla. Näin kyselyn tuloksissa ei ole tekstimuotoista palautetta, jonka joku voisi osata tulkita tietyn henkilön kirjoittamaksi.

Mikäli tiedossamme on, että äidinkielesi on joku kyselyn kielivaihtoehdoista, aukeaa kysely omalla äidinkielelläsi. Muussa tapauksessa voit muuttaa kielen mieleiseksi kyselyn yläreunasta löytyvästä kielivalikosta

Haluamme kuulla koko henkilöstöä, joten jokainen vastaus on arvokas! Ota siis 5-10 min työaikaasi ja anna äänesi kuulua.

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja tulokset raportoidaan ryhmäkohtaisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Kysely toteutetaan yhteistyössä työeläkevakuuttajamme Ilmarisen kanssa.

Tulokset tullaan käymään läpi yksikkökohtaisesti ja yksikönpäälliköt saavat tulokset käyttöön niiden valmistuttua. Kehityskohteiden perusteella tullaan suunnittelemaan yrityskohtaisia ja mahdollisesti yksikkökohtaisia toimenpiteitä.

Kiitos jo etukäteen arvokkaasta vastauksestasi!

 

 

RTK-Palvelu Oy is carrying out a Työvire survey from 11 December 2023. The aim of the survey is to identify development targets related to work and the workplace and is strongly related to the strategic objective “Making work smoother together”.

The survey is on from 11 December 2023 to 25 December 2023.

You can find the survey via this link.

Your personal ID is your identification code. You can find your identification code on your ID card or alternatively on your payslip (see more detailed instructions above). The personal ID is 6 numbers. If your identification code is shorter, ad 0’s. For example, if identification code is 125, the personal ID is 000125. If necessary, contact your manager for help.

If we know that your mother tongue is one of the language options of the survey, the questionnaire will be displayed to you in your mother tongue. In other cases, you can change the language of the survey to the one you like using the language menu in the upper corner of the survey.

We want to hear from all our staff members and every response counts! Please use 5–10 minutes of your work time for the survey and make your voice heard.

Responding is confidential. Responding is anonymous and the results will be reported at a group level, so identifying individual respondents is impossible.  The survey is carried out in collaboration with Ilmarinen, our work pension insurance policy provider.

The results will be discussed per unit and the heads of the units will gain access to the results after they have been completed. The development targets will be used to plan detailed and possibly unit-specific measures.

Thank you in advance for your valuable responses!