Työvirekysely

Toteutamme RTK-Palvelu Oy:ssä työvirekyselyn 8.2.-1.3.2023

Työvirekyselyn tulokset ovat valmistuneet. Kiitämme kaikki vastaajia arvokkaasta palautteesta!

Tulokset kertovat meille kyselyyn tällä kertaa vastanneiden mielipiteen asioidemme tilasta. Jatkossa panostamme entistä enemmän vastausprosentin saamiseen korkealle tasolle, jotta kyselyn tulos kertoisi kattavasti koko henkilökunnan näkemyksen. Vastaaminen on siis erittäin tärkeää. Kaikki mielipiteet ovat tärkeitä. Kaikkien mielipiteiden pohjalta asioita kehitetään jatkuvan parantamisen mallilla. Vastaajan kokemus väittämistä on aina tärkeä – on kokemus sitten positiivinen tai negatiivinen.

Palaute on arjessamme merkittävästi mukana. Palautetta pitää, saa ja kannattaa antaa. Palaute kannustaa ja auttaa kehittymään. Mitä sitten on palaute ja miten sitä annetaan ja vastaanotetaan.  Asioista käydään usein keskusteluja ja on hyvä tunnistaa, että tämä on palautetta – palautetta, jota minä saan tai minä annan. On hyvä pysähtyä miettimään myös omaa kehittymistä näissä molemmissa tapauksissa.

Kyselyyn vastaamalla olemme myös päässeet antamaan palautetta. Kyselytuloksen läpikäynnillä vastaanotamme ja arvioimme annettua palautetta.

Jatkossa työvirekysely tullaan toteuttamaan säännöllisesti ja samanlaisena, jotta tulokset ovat vertailtavissa. Seuraava kysely toteutetaan syksyllä 2023.

Kyselyn toteuttamisesta saatu palaute

Olemme saaneet palautetta, että osa vastaajista on empinyt vastaamista, koska on epätietoisuutta, että voidaanko kyselystä selvittää yhden henkilön vastaus.

  • Yhden henkilön vastauksia ei pystytä selvittämään. Yksittäisiin vastauksiin ei pääse meidän kyselyä toteuttavan tahon (HR) henkilöt eikä Ilmarisen henkilöt. Kyselyn teknisen toteutuksen tekee ulkopuolinen taho, joka ei toimita yksittäisiä vastauksia kyselyn tilanneelle taholle.
  • Vastaajan henkilönumero kysytään, koska kyselyn tulokset pitää pystyä koostamaan yksiköille ja ryhmille, jotta vastaajien omien ryhmien tuloksia voidaan käydä läpi ja kehittää asioita, jotka kehittämistä vaativat ja nostaa myös esiin asioita, jotka ryhmässä koetaan hyviksi.
  • Yksikön/ryhmän/tiimin vastaukset koostetaan vain, jos vastaajia on yli viisi henkilöä.
  • Kyselyssä ei ole kysymyksiä, joihin vastattaisiin vapaalla sanalla. Näin kyselyn tuloksissa ei ole tekstimuotoista palautetta, jonka joku voisi osata tulkita tietyn henkilön kirjoittamaksi.

Olemme myös saaneet palautetta ja kyselyjä kielivalintamahdollisuudesta, koska meidän henkilökuntamme on monikulttuurinen ja monikielinen ja sen myötä kyselyyn tulee voida vastata useammalla kielellä. Vastaajille laadituista ohjeista löytyi tieto, että kyselyyn oli mahdollista vastata useammalla kielellä (suomi, englanti, ruotsi, puola, venäjä, viro, liettua, latvia, saksa).

Kysymysten asettelusta ja muotoilusta on myös tullut palautetta. Tähän on vastauksena, että kysymyksiin ja sanamuotoihin me RTK-Palvelussa emme pysty vaikuttamaan. Kysely on Ilmarisen johtama ja laatima ja se toteutetaan samanmuotoisena hyvin monille muillekin Ilmarisen asiakasyrityksille. Myös käännökset eri kielille ovat kaikille kyselyyn vastaaville yrityksille samat.

 

Luodaan yhdessä kulttuuri, jossa palautetta annetaan avoimesti ja kyselyihin vastataan aina, kun sellaisia toteutetaan – ihan jokainen vastaus ja mielipide on tärkeä ja haluamme vilpittömästi kuulla juuri sinun henkilökohtaisen mielipiteesi

 

Työvirekyselyn tulokset 2023 / Results 2023

Vastausprosentti / Response rate 24,4 %.

Keskimääräinen työvire / Motivation distribution 3,9 hyvä / good

 

Sivun päivitys käynnissä 

 


Kyselyn tarkoituksena on tunnistaa työhön ja työpaikkaan liittyviä kehityskohteita ja se liittyy vahvasti strategiseen tavoitteeseen Yhdessä työ sujuvammaksi.

Kysely aukeaa 8.2.2023 ja on auki 1.3.2023 saakka. Vastaamaan pääset työsähköpostiisi lähetettävän linkin kautta (lähettäjänä noreply-luotaamo@ilmarinen.fi) tai jos sinulla ei ole työsähköpostia, Mobilogiin lähetettävän viestin tai tekstiviestin linkin kautta tai tästä henkilönumerollasi.

Henkilönumerosi näet joko henkilökortistasi tai vaihtoehtoisesti palkkakuitista (kuvallinen ohje alla). Henkilönumero laitetaan ilman numerosarjan edessä olevia nollia ja numerosarjan lopussa olevaa viivaa ja numeroita. Saat tarvittaessa apua omalta esimieheltäsi.

Mikäli tiedossamme on, että äidinkielesi on joku kyselyn kielivaihtoehdoista, aukeaa kysely omalla äidinkielelläsi. Muussa tapauksessa voit muuttaa kielen mieleiseksi kyselyn yläreunasta löytyvästä kielivalikosta

Haluamme kuulla koko henkilöstöä, joten jokainen vastaus on arvokas! Ota siis 5-10 min työaikaasi ja anna äänesi kuulua.

Kyselyyn vastaaminen on luottamuksellista. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä ja tulokset raportoidaan ryhmäkohtaisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Avoimet palautteet raportoidaan siinä muodossa kuin ne on kirjoitettu. Kysely toteutetaan yhteistyössä työeläkevakuuttajamme Ilmarisen kanssa.

Tulokset tullaan käymään läpi yksikkökohtaisesti ja yksikönpäälliköt saavat tulokset käyttöön niiden valmistuttua. Kehityskohteiden perusteella tullaan suunnittelemaan yrityskohtaisia ja mahdollisesti yksikkökohtaisia toimenpiteitä.

Kiitos jo etukäteen arvokkaasta vastauksestasi!

 

 

RTK-Palvelu Oy is carrying out a Work Efficiency Survey from 8 February to 1 March 2023. The aim of the survey is to identify development targets related to work and the workplace and is strongly related to the strategic objective “Making work smoother together”.

The survey will open on 8 February 2023 and will be available until 1 March 2023. You can get to the survey by clicking a link sent to your work email (sender noreply-luotaamo@ilmarinen.fi) or if you do not have a work email, a message sent to Mobilog or an SMS link or via this link using your identification code.

You can see your identification code on your ID card or alternatively on your payslip (see more detailed instructions above). If necessary, contact your manager for help. If we know that your mother tongue is one of the language options of the survey, the questionnaire will be displayed to you in your mother tongue. In other cases, you can change the language of the survey to the one you like using the language menu in the upper corner of the survey.

We want to hear from all our staff members and every response counts! Please use 5–10 minutes of your work time for the survey and make your voice heard.

Responding is confidential. Responding is anonymous and the results will be reported at a group level, so identifying individual respondents is impossible. Open feedback will be reported in the form that they were written. The survey is carried out in collaboration with Ilmarinen, our work pension insurance policy provider.

The results will be discussed per unit and the heads of the units will gain access to the results after they have been completed. The development targets will be used to plan detailed and possibly unit-specific measures.

Thank you in advance for your valuable responses!