Työterveys

Lisätietoja / Further information

Terveystalon ajanvarausnumero vaihtuu 3.1.2024 / Terveystalo appointment number will charge January 3, 2024

 

Huomioithan, että työterveyshuollon palvelut eivät ole sunnuntaisin käytössä, ei myöskään etävastaanotot tai chat vastaanotot. Käyttö vain ma-la.

 

Tiedoksi, että Terveystalon ajanvarausnumero vaihtuu 3.1.2024 alkaen.

Muutoksen kohteena ovat Terveystalon yleinen asiakaspalvelu- ja ajanvarausnumero, yritysasiakaspalvelun numero, työterveyspalvelujen laskutiedustelun numero ja kriisituen järjestämisnumero.

 • Yleinen asiakaspalvelu- ja ajanvarausnumero 030 6000 muuttuu muotoon 0900 30 000
 • Esihenkilöiden kriisituen järjestämisnumero 030 633 9626 muuttuu muotoon 0900 30 100
 • Yritysasiakaspalvelun numero 030 633 9529 muuttuu muotoon 0900 30 010
 • Työterveyspalvelujen laskutiedustelun numero 030 633 9690 muuttuu muotoon 0900 30 020

Palvelemme asiakkaita jatkossa puhelimitse kuten ennenkin. Muutoksen taustalla on asiointinumeroita koskeva lakimuutos, jolla pyritään selkiyttämään niiden hinnoittelua.

Puhelun hinta kyseisiin numeroihin säilyy ennallaan, ja on jatkossakin matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/min ja lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 3,20 snt/min. Jonotus on maksullista. Puhelun hinnan lisäksi soittajalta laskutetaan oman puhelinoperaattorin hinnaston mukaisesti myös matkapuhelinmaksu tai paikallisverkkomaksu, ellei toisin ole sovittu.

Uusi asiakaspalvelu- ja ajanvarausnumero 0900 30 000 on käytettävissä jo 20.12.2023 alkaen. Uusi ja nykyinen numero toimivat rinnakkain 20.12.2023 alkaen 3.1.2024 asti. Tämän jälkeen numeroon 030 6000 soitettaessa asiakas kuulee sieltä tiedotteen, joka kehottaa soittamaan uuteen numeroon 0900 30 000. Nykyisestä numerosta ei ole automaattista soitonsiirtoa uuteen.

Sujuva asiointi ja ajanvaraus 24/7 myös Terveystalon sovelluksessa ja verkkopalvelussa.

Ajanvaraus onnistuu helposti vuorokauden ympäri myös verkkosivuillamme sekä Terveystalon sovelluksessa.

Terveisin Terveystalo

Please note that the Terveystalo appointment number will change as of 3.1.2024.

The changes concern the general customer service and appointment number, the business customer service number, the number for billing enquiries for occupational health services and the number for the provision of crisis support at Terveystalo.

 • The general customer service and appointment number 030 6000 will become 0900 30 000
 • The organisation number for crisis support for first responders 030 633 9626 becomes 0900 30 100
 • Business customer service number 030 633 9529 becomes 0900 30 010
 • The number for the billing enquiry service for occupational health services 030 633 9690 becomes 0900 30 020

We will continue to serve customers by telephone as before. The change is the result of a change in the law on telephone numbers, which aims to clarify their pricing.

The price of a call to these numbers will remain unchanged at 8.35 cents per call + 19.33 cents/min for a mobile connection and 8.35 cents per call + 3.20 cents/min for a landline connection. There is a charge for queuing. In addition to the price of the call, the caller will also be charged a mobile or local network charge in accordance with the tariff of his/her telephone operator, unless otherwise agreed.

The new customer service and appointment number 0900 30 000 will be available from 20.12.2023. The new number and the existing number will coexist from 20.12.2023 until 3.1.2024. After that date, when calling 030 6000, customers will receive a message asking them to call the new number 0900 30 000. There will be no automatic call forwarding from the current number to the new one.

Smooth service and 24/7 appointment booking also in Terveystalo’s app and online service.

You can also book your appointment easily 24/7 on our website and in the Terveystalo app.

Best wishes Terveystalo

 

 


Työnantajasi on valinnut uuden työterveyskumppanin ja työterveyspalvelut siirtyvät Terveystalolle 2.10.2023 / Your employer has chosen a new occupational healthcare provider and occupational healthcare services will be transferred to Terveystalo from October 2, 2023. Löydät lisätietoja tältä sivulta / You can find more information here.

Yhteyshenkilöt / Contact persons:

 • Henkilöstöasiantuntija / Human Resources Specialist Riitta Lassila, riitta.lassila@contineo.fi, 045 888 6630
 • Henkilöstöjohtaja / HR Director Jan Haarti, jan.haarti@contineo.fi, 040 012 2323
 • Esihenkilösi / Your manager

13.10.2023

Terveystalon viestintä liittyen influenssarokotukseen

Osa teistä on saanut eri kanavista viime ja tällä viikolla viestejä Terveystalosta liittyen influenssarokotuksen ottamiseen työterveyshuollossa. Kysymyksessä ei ole yrityksemme työterveydenhuoltosopimuksessa sovittu palvelu.

Virheellinen ilmoitus johtui inhimillisestä virheestä Terveystalon yritysasiakaspalvelussa. Terveystaloa on informoitu asiasta. He ovat korjanneet asian liittyen viestintäasetuksiinsa ja pahoittelevat virheellisesti kohdennettua viestintää.

RTK-Palvelu kustantaa influenssarokotuksen työntekijöille, jotka työskentelevät kohteissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt. Toimintatapa influenssarokottamisen suhteen siis säilyy ennallaan ja koordinoidaan yhdessä yksiköiden ja työterveydenhuollon kesken.

Terveystalo communication on influenza vaccination

Some of you have received messages from Terveystalo through various channels last week and this week regarding the influenza vaccination in occupational health care. This is not a service provided for in our company’s occupational health contract.

The incorrect notification was due to a human error in Terveystalo’s corporate customer service. Terveystalo has been informed. They have corrected the issue in relation to their communication settings and apologise for the erroneously targeted communication.

The RTK service covers the costs of influenza vaccination for employees who work in places where, according to medical opinion, clients or patients are treated who are at risk of serious consequences of infectious diseases, such as social and health care units. The policy on influenza vaccination will therefore remain unchanged and will be coordinated jointly between RTK and occupational health.


Omailmoitteinen sairauspoissaolo esihenkilön luvalla (2.10.2023 alkaen)

 • Omailmoitteinen poissaolo tarkoittaa sairauspoissaoloa esihenkilön luvalla.
 • Kaikista sairauspoissaoloista ilmoitetaan aina puhelimitse soittamalla esihenkilölle.
 • Esihenkilön kanssa keskustellaan poissaolon perusteesta ja siitä onko vaivan vuoksi tarpeen käydä lääkärissä. Työntekijä saa ja voi aina hakeutua hoitoon. Henkilö itse arvioi terveyshuollon tarpeen. Myös esihenkilöllä on aina oikeus ohjata työntekijä työterveyshuollon ammattilaisen vastaanotolle.
 • Omailmoitteinen poissaolo myönnetään yhdeksi päiväksi kerrallaan.
 • Tilapäisten työjärjestelyjen (kevennetty työ) vaihtoehto voidaan ottaa puheeksi omailmoitteisissa poissaoloissa.
 • Jälkikäteen ilmoitetut sairauspoissaolot tai takautuvasti kirjoitetut sairauspoissaolotodistukset eivät oikeuta palkalliseen poissaoloon.

Self-reporting sick leave starting (October 2nd 2023)

 • Short-term sick leave is allowed on your manager´s permission.
 • In case of an illness, you are obliged to contact your manager immediately by phone call.
 • Discuss about your situation with your manager wether there is a need to see a doctor. You personnally have the right and responsibility to make a decision of seeing the doctor or other medical expert.  Also your manager has the right to demand an official medical certifiate of your absence.
 • Self-reporting sick leave is allowed for one day at the time.
 • Your temporary working arrangements should also be considered when you discuss together your temporary working disability.
 • Retroactively written medical certificates or self-reporting will not be accepted for paid sich leave.

 


Syyskuussa 2023 kotiin lähetetty kirje / Letter sent home in September 2023

Työterveytesi on lokakuusta alkaen Terveystalossa

Tämä kirje koskee sinua, jos RTK-Palvelussa työaikasi on yli 15 tuntia per viikko ja koeaikasi on päättynyt. RTK-Henkilöstöpalvelussa tämä kirje koskee työntekijöitä, joiden työsuhde on jatkunut yli neljä kuukautta.

Strategiamme mukaisesti sujuvoitamme arkeamme, lisäämme henkilöstömme hyvinvointia ja pidämme huolta henkilöstöstämme. Työnantajasi on valinnut uuden työterveyskumppanin ja työterveyspalvelut siirtyvät Terveystalolle 2.10.2023 alkaen. Tavoitteemme on nyt toteutettavan muutoksen myötä ylläpitää ja kehittää henkilöstömme hyvinvointia läheisessä yhteistyössä uuden työterveyskumppanimme kanssa. Ajanvaraus Terveystalon työterveyden palveluihin on avautunut 18.9.2023. Tästä kirjeestä löydät ohjeet siitä, kuinka tavoitat oman uuden työterveystiimisi ja toimit sairastuessasi.

Näin olet yhteydessä työterveyteen

Työterveyden palvelut ovat käytössäsi. Valitse sinulle sopiva yhteydenottotapa:

 • Puhelimesi Terveystalo-sovelluksella. Ohjeet alla.
 • Verkossa terveystalo.com.
 • Soittamalla 0900 30 000 *.

Oirearvio ohjaa sinut joko etäkanaviin tai lähivastaanotolle – suoraan oikealle terveydenhuollon ammattilaiselle. Etäpalveluilla saat yhteyden työterveyteen vuorokauden ympäri. Lähivastaanotot ja palvelut ovat käytössäsi maanantaista lauantaihin toimipaikkojen aukioloaikojen puitteissa. Kun sinulla on lähete valmiina (esimerkiksi laboratorioon tai erikoislääkärin vastaanotolle), varaa aika Terveystalon sovelluksesta tai terveystalo.com-verkkopalvelussa ja jätä sovelluksen tai verkkopalvelun kautta tiedot esimerkiksi reseptin uusintaa varten tai soittopyyntö tutkimustulosten läpikäyntiä varten. Voit myös soittaa 0900 30 000 *.

Jos olet estynyt saapumaan varaamallesi ajalle, voit muokata varaustasi sovelluksessa, verkossa tai soittamalla 0900 30 000*.

Lataa Terveystalo-sovellus

Varmista, että sinulla on kaikki terveyden edistämiseen tarvittava käytössäsi ja lataa Terveystalo-sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta. Terveystalo-sovelluksesta löydät:

 • Terveystietosi, laboratoriotuloksesi, reseptisi, rokotuksesi, sairauspoissaolotodistuksesi ja voit tilata erilaisia muistutuksia.
 • Sinulle nimetyt työterveyden asiantuntijasi ja tavoitat heidät viestillä.
 • Terveystalon toimipaikat ja pääset varaaman ajan työterveyteen.
 • Tietoa terveydestä ja hyvinvoinnista sekä rahanarvoisia etuja.

Terveystalon tarjoamat edut työterveysasiakkaalle

Työterveysasiakkaana olet automaattisesti Terveystalon etuasiakas. Etuasiakkuus tarkoittaa sitä, että sinä ja perheesi saatte rahanarvoisia etuja asioidessanne Terveystalossa yksityisasiakkaana. Lisätiedot Terveystalo-sovelluksesta ja terveystalo.com/fi/asiakkaalle/tyoterveysasiakasedut.

Poissaolo esimiehen luvalla (omailmoitteisuus)

Omailmoitteisuuskäytäntö sairauspoissaoloissa otetaan käyttöön RTK-Palvelussa ja Contineossa 2.10.2023 alkaen. RTK-Henkilöstöpalvelun henkilöstön osalta omailmoitteisuus jatkuu kuten ennenkin.

Lisätiedot

Lue lisää: rtkpalvelu.fi/tyoterveys


Your occupational health is at Terveystalo

This letter applies to you if you work more than 15 hours per week for RTK-Palvelu and your probationary period has ended. In RTK-Henkilöstöpalvelu this letter applies to employees who have been employed for more than 4 months.

In line with our strategy, we are streamlining our everyday life, improving the well-being of our staff and taking care of our staff. Your employer has chosen a new occupational healthcare provider and occupational healthcare services will be transferred to Terveystalo from October 2, 2023. Our aim with this change is to maintain and develop the well-being of our staff in close cooperation with our new occupational health provider. Appointments for Terveystalo’s occupational health services have opened on September 18, 2023. In this letter you will find instructions on how to reach your new occupational health team and what to do if you fall ill.

How to contact occupational health

Occupational health services are at your disposal. Choose the method of contact that suits you:

 • With the Terveystalo app on your phone. Instructions below.
 • Online at terveystalo.com.
 • By calling 0900 30 000 *.

The symptom assessment will direct you either to remote channels or to a local clinic – directly to the right healthcare professional. Remote services put you in touch with occupational health 24 hours a day. Local consultations and services are available to you from Monday to Saturday within the opening hours of the offices. When you have a referral ready (e.g. to a laboratory or specialist), book an appointment via the Terveystalo app or the terveystalo.com website and leave your details via the app or the website, for example to renew your prescription or request a phone call to review your test results. You can also call 0900 30 000 *.

If you are unable to arrive at the time you booked, you can edit your booking in the app, online or by calling 0900 30 000*.

Download the Terveystalo app

Make sure you have everything you need to promote your health and download the Terveystalo app from the app store on your phone. In the Terveystalo app you will find:

 • Your health information, lab results, prescriptions, vaccinations, sickness absence certificates and subscribe reminders.
 • You will be assigned your occupational health specialist and you can reach them by message.
 • Terveystalo locations and you can book an appointment with your occupational health specialist.
 • Information on health and wellbeing and cash benefits.

Benefits offered by the health centre to occupational health customers

As an occupational health customer, you are automatically a Terveystalo customer. Preferred customer status means that you and your family receive benefits worth money when you use Terveystalo as a private customer. For more information, visit the Terveystalo app and terveystalo.com/en.

Absence with the permission of a superior (self-reporting)

Self-reporting of sick leave will be introduced in RTK-Palvelu and Contineo from October 2, 2023. For RTK-Henkilöstöpalvelu the system of self-reporting will continue as before.

Further information

Read more: rtkpalvelu.fi/tyoterveys