Tilannekatsaus RTK-Palvelu Oy:n toimiin asiakaskohteissa COVID19-epidemian aikana

RTK-Palvelu Oy huomioi COVID19-epidemian edellyttämät erityistoimenpiteet asiakaskohteissaan seuraavasti

  • Työntekijöitä ohjeistetaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevia suosituksia liittyen henkilösuojainten käyttöön, turvaetäisyyksiin sekä käsihygieniaan.
  • Henkilökohtaisten suojainten saatavuudesta ja riittävyydestä huolehditaan sekä niiden käyttöä valvotaan.
  • Työntekijöitä ohjeistetaan jäämään kotiin ja hakeutumaan koronatestiin ylähengitystieoireiden ilmetessä.
  • RTK-Palvelu on varautunut turvaamaan palvelutuotantonsa valmiusryhmätoimintaan perustuvalla erityisjärjestelyllä, mikäli palveluyksikön toiminta häiriintyy tartunnoista tai karanteenimääräyksistä johtuen.
  • Vastaanotettujen kiinteistönhuoltotehtävien tartuntariski arvioidaan ennen työn tekemistä. Jos asiakaskohteessa on olemassa lisävahingon vaara, tulee tilattu työ hoitaa välittömästi.
  • Työtä vastaanotettaessa asiakkaalta, selvitetään tilanne työkohteessa. Jos on esimerkiksi kyse kotikäynnistä, selvitetään, onko kohteessa riskiryhmään kuuluvia/karanteenissa/eristyksessä olevia henkilöitä sekä selvitetään työn kiireellisyys. Työtä vastaanotettaessa selvitetään myös, onko työ mahdollista tehdä, kun asukkaat eivät ole paikalla.
  • Suojautuminen suunnitellaan esimiehen kanssa työn ja kohteen tilanteen mukaan. Jos tehtävä ei ole akuutti, siirretään se tehtäväksi myöhemmin.
  • Viranomaismääräyksen mukaiset työt (mm. paloilmoitinlaite-, sprinkleri- ym. sopimusten työt) tulee hoitaa normaalisti.

 

Yhteyshenkilömme antavat tarvittaessa lisätietoja.

Yksiköidemme yhteystiedot löytyvät osoitteesta rtkpalvelu.fi/ota-yhteytta.