RTK-Palvelulle rautaiset auditointitulokset Raahessa

RTK-Palvelun toiminta auditoitiin kesäkuussa SSAB:lla Raahessa. HSEQ-arvioinnin suoritti Kiwa Inspecta. Arvioinnissa käytiin kattavasti läpi yrityksen työterveys ja -turvallisuus (health and safety), ympäristöasiat (environment) ja laatu (quality), sekä näiden osa-alueiden linkittyminen yrityksen johtamiseen. Arvioinnin osana käytiin läpi työkohdetta ja yksikön toimintaa yksikköpäällikkö Teppo Aallon ja palvelupäällikkö Tanja Putaansuun johdolla. Arvioinnissa olivat mukana myös henkilöstöjohtaja Jan Haarti ja laatu- ja kehityspäällikkö Riku Innala.

Arvioinnin tulos on loistava! Kiitos RTK-Palvelun Raahen rautaisille ammattilaisille ja RTK-Palvelun pitkäjänteiselle laatutyölle.

Arvioinnin pistemäärä

RTK-Palvelun saama kokonaispistemäärä oli 563 pistettä (tyydyttävä 0-200, hyvä 200-400, erinomainen yli 400 pistettä). Kaikkien arvioitujen yritysten pisteiden keskiarvo oli 360 pistettä.

Arvioinnin yhteenveto

Arvioijat kirjoittavat raportissaan: ”Arvioinnista jäi positiivinen mielikuva, toimittaja panostaa selvästi kehittämiseen ja erityisesti työkykyyn/-jaksamiseen, myös ennakoivasti. Yrityksellä on kolme keskeistä johtamisjärjestelmää sertifioituna (ISO 9001, 14001 ja OHSAS 18001), mikä näkyy etenkin toimivina johtamiskäytänteinä läpi organisaation. Toiminnan perustat ovat ajanmukaisia ja kunnossa. Yhtiöllä on hyvin hoidettuna työterveyshuolto ja selvästikin on huomioitu työntekijät voimavarana. Henkilöstö tuntui myös hyvin ymmärtävän työturvallisuuden merkityksen.”

 

Lisätiedot:

Riku Innala
laatu- ja kehityspäällikkö

riku.innala@rtkpalvelu.fi
+358447657154