Energiatehokkuuspalvelut

Askel energiatehokkaaseen kiinteistöhuoltoon

Kiinteistöjemme ylläpitokustannuksista noin 40 prosenttia muodostuu lämmityksestä sekä veden ja sähkön kulutuksesta. Kiinteistöalan asiantuntijan rooli onkin kasvanut juuri energiankäytön portinvartijana.
Se miten päivittäin kiinteistöjämme huollamme näkyy paitsi kiinteistön energiatehokkuudessa niin myös energialaskumme viimeisellä rivillä.

EnergiaOptimiTM on RTK-Palvelun selkeä kolmiportainen kokonaisratkaisu kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi, jossa energia-alan asiantuntijat kartoittavat kiinteistön energiatehokkuuden.

1. Energiakartoitus
Kiinteistön lähtökartoitus pitää sisällään laajan katselmuksen, jossa kartoitetaan kokonaisuudessaan kiinteistön nykytilanne sekä energiansäästömahdollisuudet. Kiinteistökatselmuksessa käydään läpi kattavasti kiinteistön huolto- ja korjaushistoria sekä sen rakenteet, laitteet ja järjestelmät.

2. Energiaraportti ja energiatehokkuussuunnitelma
Tehtyjen kartoitusten pohjalta asiakkaalle laaditaan EnergiaOptimiTM -raportti, joka sisältää energiakartoituksen havainnot sekä suositukset ja suunnitelmat kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseksi. Osana yhteenvetoraporttia asiakas saa käyttöönsä myös kiinteistön energiatodistuksen.

3. Toteutustoimenpiteet
EnergiaOptimiTM -ammattilaiset ottavat tarvittaessa kokonaisvastuun kiinteistön energiatehokkuuden parantamisesta, jolloin myös suunnittelu, käytännön toteutus ja valvonta liitetään osaksi palvelukokonaisuutta. Tällöin kiinteistön energiatehokkuutta seurataan raportissa esitettyjen toimenpiteiden ohella aktiivisesti energiatehokkaana kiinteistöhuoltona. Myös koulutus- ja konsultointi kuuluvat osaksi palvelukokonaisuutta.