Ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikkamme

Ympäristönsuojelu on meille luonnollinen ja tärkeä arvo ja toiminnassamme noudatamme kestävän kehityksen periaatteita. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristöasioiden kehittämiseen, jossa luonnonvaroja käytetään mahdollisimman ekotehokkaasti ja kauaskantoisesti. Tunnemme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat sekä lainsäädännön ja seuraamme niitä säännöllisesti.

Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta:

  • Asettamalla päämäärät ja tavoitteet merkittävimmille ympäristönäkökohdille
  • Asettamalla ympäristö- ja energiaohjelmat tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Tuottamalla asiakkaille energiatehokkuuteen liittyviä palveluja .