Ympäristöpolitiikkamme

Ympäristönsuojelu on meille luonnollinen ja tärkeä arvo.

RTK-Palvelun ympäristöperiaatteet perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen elinkaariajatteluun sekä ympäristönäkökohtien huomioimiseen kaikessa toiminnassa. 

Tunnemme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja -lainsäädännön ja seuraamme niitä säännöllisesti.

Pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta asettamalla päämäärät ja tavoitteet merkittäville ympäristönäkökohdille sekä laatimalla niille ympäristöohjelmat tavoitteiden saavuttamiseksi.